Staff

administrativo

Magdalena Alfaro

Staff Hacienda - Administrativo

Magdalena Alfaro

Matilde Monzon

Staff Hacienda - Auxiliar Contable

Matilde Monzon

José Alvarez

Staff Hacienda - Administrativo

José Alvarez

Héctor Stieben

Staff Hacienda - Administrativo

Héctor Stieben

Carlos Kranewitter

Staff Hacienda - Administrativo

Carlos Kranewitter

Nadia Ojeda

Staff Hacienda - Contadora Interna

Nadia Ojeda

productor

José Carlos Bruera

Staff Hacienda - Productor

José Carlos Bruera

Marcelo Marnetto

Staff Hacienda - Productor

Marcelo Marnetto

Esteban Vilar

Staff Hacienda - Productor

Esteban Vilar

Joaquin Borget

Staff Hacienda - Productor

Joaquin Borget

Nelson Ledesma

Staff Hacienda - Productor

Nelson Ledesma

Gustavo Erhardt

Staff Hacienda - Productor

Gustavo Erhardt

Ruben Eder

Staff Hacienda - Productor

Ruben Eder

Elvio Patterer

Staff Hacienda - Productor

Elvio Patterer

representante

Victor Hugo Dansey

Staff Hacienda - Representante

Victor Hugo Dansey

Carlos Dansey

Staff Hacienda - Representante

Carlos Dansey

Ignacio Segretin

Staff Hacienda - Representante

Ignacio Segretin

Juan Pedro Zucco

Staff Hacienda - Representante

Juan Pedro Zucco

Federico Steiger

Staff Hacienda - Representante

Federico Steiger

José Osvaldo Ruiz

Staff Hacienda - Representante

José Osvaldo Ruiz

Melina Reyes

Staff Hacienda - Representante

Melina Reyes